Wat is een MRP?

Wat is een MRP? 

De afkorting MRP staat voor Material Requirements PlanningLetterlijk vertaald in het Nederlands staat er materiaalbehoefteplanningWelke grondstoffen of materialen op welk moment nodig zijn bereken je met MRP. Door dit te automatiseren hoef je er zelf een stuk minder mee bezig te houden.  

Om die reden is MRP vaak ook een onderdeel van ERP-systemen. Weet je nou niet wat een ERP-systeem is? Lees dan hier wat een ERP-systeem/software is. Net als ERP is MRP ook door de jaren heen ontwikkeld. Zo is er onderscheid tussen MRP I en MRP II. 

MRP II 

Door nieuwe ontwikkelingen en het opkomen van nieuwe behoeften voldeed MRP I niet meer volledig. Daarom is uiteindelijk MRP II ontwikkeld. Waar de R van MRP officieel staat voor Requirements staat het bij MRP II voor Resource. Het verschil tussen I en II is dat er niet meer alleen wordt gekeken naar welke grondstoffen nodig zijn. Bij MRP II wordt er ook rekening gehouden met de productiecapaciteit van machines.  

 


Geplaatst op