FAQ

Op deze pagina vind je de antwoorden op de meestgestelde vragen over Blisss Software, onze diensten en oplossingen. We staan klaar om al je vragen te beantwoorden en je hulp te bieden bij beslissingen. Vind je hier geen antwoord op je vraag? Neem dan contact met ons op.

 • Hoe is de support bij Blisss geregeld?

  Blisss is als organisatie opgedeeld in teams, waarbij ieder team verantwoordelijk is voor een deel van het totaal aantal aan klanten. Ieder team voert haar eigen projecten uit, waarna ditzelfde team na afronding van het project ook voor support bereikbaar blijft voor de klant.

   

  Lopende vragen worden zoveel mogelijk opgepakt door een consultant die ook in het project betrokken is geweest. Voor acute supportvragen heeft het team een eigen supportlijn, waar de consultant binnen het team om beurten dienst voor draaien. Wanneer een klant belt naar de supportlijn zal er altijd iemand opnemen die jou als klant kent en je vervolgens korte lijntjes heeft om verder te helpen (wanneer het probleem niet direct al verholpen kan worden). Men betaalt bij Blisss alleen voor support op het moment dat dit daadwerkelijk wordt afgenomen, hier is geen abonnement aan verbonden.

 • welke licenties kun je als klant bij Blisss afnemen?

  Business Central kent de Premium, Essential en Team-member licentie :

   

  • Premium: dit is de alles omvattende licentie waar alles in zit, inclusief de productie- en servicemodule
  • Essential: in deze licentie zitten alle functionaliteiten, exclusief de productie- en servicemodule
  • Team-member: dit is een beperkte gebruiker. Via de team-member licentie kan een gebruiker enkel het systeem inzien, zonder wijzigingen aan te brengen (met uitzondering van uren schrijven) Als klant dien je de keuze te maken tussen de Premium en de Essential licentie, een combinatie hiervan binnen één omgeving is niet mogelijk. Beide type licenties zijn aan te vullen met team-member licenties.
 • Wat is bij Blisss het verschil tussen een junior, medior en senior consultant?

  Junior, medior en senior staan voor de ervaring van een consultant binnen de organisatie. Afhankelijk van de complexiteit van werkzaamheden wordt hier een junior, medior of senior consultant voor ingepland. Elk van deze rollen kent ook haar eigen tarief, waarbij het seniortarief vanzelfsprekend hoger is dan het juniortarief.

 • Met welke personen binnen een team heb ik als klant contact en hoe frequent?

  Het projectteam vanuit Blisss bestaat uit teamleden met een verschillende rol. Onderstaand lichten we deze toe.

   

  Junior consultant Deze rol bestaat voornamelijk uit:

  • Uitwerken van informatie

  • Documenten, migratie en training

  • Ondersteuning van de lead consultant

  Mate van contact: af en toe

   

  Lead consultant. Deze rol bestaat voornamelijk uit:

  • Sparringpartner zijn voor de klant

  • Het uitdenken van processen

  Mate van contact: vaak

   

  Financieel consultant. Deze rol bestaat voornamelijk uit:

  • verantwoordelijk voor de financiële inrichting van het systeem

  • Algehele ondersteuning in het project

  Mate van contact: af en toe

   

  Technisch consultant. Deze rol bestaat voornamelijk uit:

  • Het ontwikkelen van maatwerk (indien nodig)

  • Het opzetten van koppelingen met andere systemen

  Mate van contact: vrijwel niet

   

  Projectleider. Deze rol bestaat voornamelijk uit:

  • Het plannen van capaciteit

  • Toezien op de voortgang van het project

  • Toezien op het projectbudget

  Mate van contact: eens per week

 • Hoeveel tijd per week moeten wij als klant beschikbaar stellen voor de implementatie?

  Gemiddeld over de gehele implementatie komt dit neer op ongeveer ½ dag per kerngebruiker per week. Afhankelijk van de fase waarin het project of een sprint zich bevindt kan het zijn dat er meer of minder input vereist is van een bepaalde kerngebruiker.

 • Wat kenmerkt volgens Blisss een geschikte kerngebruiker voor jouw organisatie?

  Een geschikte kerngebruiker is specialist in het specifiek deelproces dat aan bod komt in de implementatie van het ERP systeem. Criteria voor een geschikte kerngebruiker zijn:

   

  • Heeft kennis van het huidige proces in de organisatie

  • Weet waar de verbeterpunten liggen en waar de organisatie naartoe wilt

  • Heeft de autoriteit om keuzes te maken binnen het optimaliseren van het proces

  • Heeft tijd beschikbaar om samen met onze consultants te sparren over een optimale inrichting

  • Het is een pré als de kerngebruiker al ervaring heeft met ERP Wanneer een kerngebruiker laag scoort op bovenstaande criteria kan men zich afvragen of het beter kan zijn om een andere gebruiker naar voren te schuiven als kerngebruiker.

   

  Voorbeelden van kerngebruikers die we vaak terugzien zijn:

   

  • De productiemanager/planner

  • De inkoopmanager

  • De financieel manager

  • De salesmanager

  • De operationeel manager

 • Worden alle sessies op locatie bij de klant ingepland?

  Idealiter plannen we zoveel mogelijk op locatie bij de klant. In onze ervaring leidt dit tot de beste samenwerking: door met eigen ogen te zien hoe de klant werkt, vertalen we dit het beste naar het ERP systeem.

   

  Echter proberen wij de dagen bij de klant op locatie wel zo efficiënt mogelijk te plannen. Wanneer het niet noodzakelijk is om op locatie af te spreken, kunnen wij ook prima op afstand voor de klant aan de slag. Dit bespaart reistijd en reiskosten!

 • Moeten wij werkplekken beschikbaar stellen voor de consultants van Blisss?

  In principe hebben onze consultants alleen een stoel en een bureau nodig, andere middelen zullen zij zelf meenemen. Tijdens plenaire sessies is het fijn als er een vergaderzaal en eventueel een scherm beschikbaar is.

 • Wat is voor mijn personeel belangrijk om te weten met betrekking tot de implementatie?

  We moedigen het aan om alle medewerkers in elk geval te informeren over de ERP implementatie. Zij zullen de consultant van Blisss over de vloer zien komen en mogelijk zal ook hun input gevraagd worden.

   

  Uiteindelijk zal (een deel van) de medewerkers ook met het ERP gaan werken. In het kader van enthousiasmering zien wij het als positieve factor als zij ook in het proces betrokken worden.

 • Wat is een add-on en wat is maatwerk?

  Business Central is het ERP systeem van Microsoft dat ontwikkeld is voor bedrijven in het MKB. Het systeem heeft in de standaard alle functionaliteiten die een MKB-bedrijf nodig heeft om een administratie te voeren, hierbinnen is het mogelijk om het systeem zo te configureren dat het systeem zo goed mogelijk past per specifiek bedrijf.

   

  Naast de configuratie in de standaard is het ook mogelijk om verder te automatiseren, dit kan op twee verschillende manieren:

   

  1. Een add-on
  2. Maatwerk

   

  Een add-on is een stuk software met een specifieke functionaliteit, als toevoeging op het ERP systeem. Dit wordt geleverd door een derde partij, deze partij draagt zorg voor de ontwikkeling van de applicatie en dat de applicatie mee kan met de updates van Business Central. Klanten hebben bij Blisss de vrijheid om zelf de add-ons te kiezen die zij graag willen inzetten, wel neemt Blisss hierin een adviserende rol. Daarbij geldt dat we altijd de voorkeur hebben voor add-ons die terug te vinden zijn in de Microsoft Appsource, deze applicaties zijn gecertificeerd door Microsoft en daarmee kunnen we erop vertrouwen dat de applicatie gemakkelijk aan te sluiten is en mee kan met de updates van Business Central. Voorbeelden van add-ons die we vaak inzetten zijn: een grafische planning, een productconfigurator, software voor het inscannen van facturen, barcodescanning in het magazijn.

   

  Maatwerk is klant-specifieke aanpassing die wij ontwikkelen boven op de standaard van Business Central. Dit kan in verschillende vormen zijn: • Het toevoegen van een informatieveld • Het toevoegen van extra functionaliteit Maatwerk wordt ontwikkeld door een ontwikkelaar van Blisss en vervolgens als een extensie in Business Central geüpload, nadat de functionaliteit hiervan uitvoerig getest is. In principe kunnen we door middel van maatwerk in iedere klantwens voorzien. Wel is het de taak aan Blisss om voorafgaand aan het ontwikkelen van maatwerk eerst goed af te wegen wat het kost om iets te ontwikkelen, tegenover wat het de klant op zal brengen. Voorbeelden van maatwerk zijn: het toevoegen van een extra velden op een verkooporder, het ontwikkelen van een klant specifieke prijscalculatie of het automatiseren van bepaalde stappen op bepaalde voorwaarden.

 • Wanneer maak je gebruik van een add-on en wanneer van maatwerk?

  We proberen het inzetten van maatwerk tot een minimum te beperken. Wanneer de gewenste aanvullende functionaliteit overeenkomt met de geboden functionaliteit van een add-on, geniet het de voorkeur om een add-on aan te sluiten (in plaats van maatwerk te ontwikkelen).

   

  De klant kan dan meeliften op bestaande software, die geleverd wordt door een derde partij die zich puur en alleen focust op het onderhoud en de ontwikkeling van die specifieke applicatie. Wanneer de gewenste functionaliteit niet overeenkomt of slechts een klein deel bevat van dat wat een add-on biedt, geniet het de voorkeur om precies de gewenste functionaliteit in maatwerk te ontwikkelen. Het voordeel hierbij is dat we de vrijheid hebben om de software naar de wens van de klant te finetunen.

 • Waaruit bestaat het Microsoft Power Platform?

  Power BI is de rapportagetool van Microsoft. Door middel van de tool is het mogelijk om data uit verschillende bronnen (waaronder het ERP) te vertalen naar visuele rapportages, die automatisch aangevuld met nieuwe beschikbare data vanuit de bron. Bij Blisss zetten we Power BI is als tool om klanten te helpen om betere rapportages op te zetten, waar uiteindelijk minder tijd aan besteed hoeft te worden.

   

  Power Apps is een platform dat Microsoft aanbiedt waarop applicaties ontwikkeld kunnen worden volgens het low code/no code (LC/NC) principe. Dit houdt in dat een applicatie ontwikkeld kan worden, zonder dat hier programmeerkennis voor benodigd is. Bij Blisss zitten we Power Apps vooral in voor invoertoepassingen in het ERP systeem, op momenten dat het ERP systeem niet voorhanden is (bijvoorbeeld voor schermen in de productiehal).

   

  Power Automate is de workflow applicatie van Microsoft. In Power Automate kunnen gebruikers boomstructuren opzetten van acties die moeten worden uitgevoerd, op basis van een vooraf gedefinieerde trigger. Deze acties en triggers kunnen overkoepelend over meerdere applicaties heen vallen. Bij Blisss zetten we Power Automate vooral in voor het opstellen van workflows, waaronder bijvoorbeeld goedkeuringen en notificaties.

   

  Power Virutal Agents is de tool van Microsoft voor het creëren van chatbots. Op basis van de beschikbare informatie in verschillende aan te sluiten bronnen zal de chatbot zijn best doen om zo goed mogelijk te antwoorden op een vraag. De tool kan zowel intern (bijvoorbeeld een helpdesk voor collega’s) als extern (bijvoorbeeld op een website) ingezet worden. Blisss biedt deze tool vooralsnog niet actief aan bij klanten.

   

  De Appsource is applicatie-marktplaats van Microsoft. Aanbieder van applicaties die aansluiten op Microsoft-producten plaatsen hier hun software. Vanuit de Appsource zijn deze applicaties (relatief) gemakkelijk aan te sluiten. Voordat een applicatie op de Appsource terechtkomt wordt deze beoordeeld en gescreend door Microsoft. Wanneer een applicatie op de Appsource staat, kun je er als gebruiker vanuit gaan dat er een gedegen leverancier achter de applicatie zit die ook zorg draagt voor ontwikkeling en onderhoud van de applicatie.

 • Hoe gaan we bij Blisss om met documentatie tijdens een project?

  Door alle tickets en communicatie over een project zoveel mogelijk via Jira te laten verlopen, borgen we dat alle documentatie hierin is vastgelegd. De historie hiervan blijft bewaard en kan op ieder moment zowel door de klant als door Blisss geraadpleegd worden.

   

  Op welke manier verloopt de communicatie tijdens onze samenwerking? Voor de communicatie tijdens het project zet Blisss de tool Jira in. Jira is het ticketsysteem dat wij gebruiken om de taken in het project onder consultants te verdelen. Een taak valt onder een ticket, dat zo uitgebreid mogelijk in het systeem is beschreven. Als klant ontvang je ook een inlog voor dit ticketsysteem, communicatie over het project zal vervolgens zoveel mogelijk op de tickets plaatsvinden. Het voordeel hiervan is dat de informatie op één centraal punt wordt vastgelegd, daar waar de informatie van toepassing is.

   

  Daarnaast vindt een deel van de communicatie ook fysiek, per telefoon of via de mail plaats. Tickets of taken die hieruit voorkomen worden vervolgens zoveel mogelijk in Jira vastgelegd, om op die manier het totale overzicht te behouden.

 • Wat kan ik voorafgaand de implementatie zelf doen?

  “Een goede voorbereiding is het halve werk.” Wanneer je als klant het ERP project goed voorbereid, geeft dit je een voorsprong in de sessies met Blisss. Voorbeelden van voorbereidingen die je als klant kan treffen zijn:

   

  • Business Central leren kennen: Door klanttrainingen van Blisss te volgen

  • Het vrijmaken van tijd in de agenda bij de kerngebruikers

  • Het helder opstellen van doelen die middels het ERP project bereikt moeten worden

  • Het uitdenken en uittekenen van de huidige en gewenste processen (met betrekking tot ERP)

 • Waar kan ik zien wat in de volgende release van de software komt?

  Blisss brengt ieder halfjaar een verslag uit van de nieuwe ontwikkelingen in en rondom Business Central. Houd de website en onze LinkedIn in de gaten.