Wat zijn stamgegevens?

Vaste of referentie-gegevens worden ook wel stamgegevens genoemd. Stamgegevens zijn gekoppeld aan de organisatie. Denk hierbij aan gegevens over de klant, het bedrijf, en het product. De naam vaste gegevens klopt niet helemaal, meestal veranderen stamgegevens niet, maar geen enkel gegeven is echter vast! 

 In de ERP-software Microsoft Dynamics 365 Business Central die Blisss implementeert bij haar klanten kom je ook stamgegevens tegen. Een aantal Voorbeelden van stamgegevens in Business Central zijn: 

  • Klanten 
  • Leveranciers 
  • Artikelen 
  • prijzen  
  • Btw-nummer 

Verschil tussen stamgegevens en transactiegegevens 

 Transactiegegevens veranderen altijd, stamgegevens daartegenover zijn vrij consistent en veranderen vrijwel niet. Transactiegegevens zijn gegevens over de prijs, korting, betaald met pin of contant etc. Deze gegevens veranderen altijd wanneer er een nieuwe transactie gedaan wordt door een klant.  

NAW-gegevens 

Stamgegevens zijn ook wel NAW-gegevens, dit zijn onder andere gegevens over personen en woonadressen. Op deze NAW-gegevens is de AVG van toepassing. Wat is de AVG? AVG staat voor Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit is een (privacy)wet voor het beschermen van persoonsgegevens. De opgeslagen persoonsgegevens moeten dan ook beveiligd worden opgeslagen, en moet er worden gekeken hoe de organisatie om gaat met NAW-gegevens. Onderstaand zie je een voorbeeld van NAW-gegevens in Business Central. Op de contactkaart staan alle relevante gegevens vastgelegd. 

Wat zijn stamgegevens?

Register data lekken 

Volgens de AVG-wetgeving is een datalekregister verplicht voor organisaties. De kans bestaat dat er binnen een organisatie een datalek plaatsvindt. Wanneer dit het geval is moet dit worden gemeld in het register. Elk datalek moet hierin worden opgenomen, maar niet ieder datalek hoeft gemeld te worden bij de AVG. De AVG stelt dat alleen de ernstige datalekken moeten worden gemeld. Ook moet het datalek bij een risico voor de betrokkenen worden gemeld aan de betrokkenen.  

 

 


Geplaatst op