Wat betekent IT?

De term IT komt bij iedereen bekend voor maar wat betekent het nou eigenlijk? IT is de afkorting van Information Technology. Vaak wordt IT verward met de term ICT, maar dit is niet hetzelfde! Maar wat houdt IT dan in, en wat valt eronder IT?  

Men verstaat onder IT voornamelijk computers, netwerken en systemen. De gegevens of informatie worden verzameld, verwerkt en tot slot gedeeld.  Het verzamelen, verwerken en delen gebeurt aan de hand van coderingen, programmeringen, opslagmiddelen etc. 

Wat betekent ICT? 

ICT staat voor informatie- en communicatietechnologie. Het doel van ICT is om via communicatietechnologie mensen met elkaar te verbinden. Eenvoudig gezien is ICT een combinatie van IT met een toevoeging van communicatietechnologie.  

Verschil tussen IT en ICT 

  • De term ICT wordt veelvoudig gebruikt in het onderwijs terwijl de term IT veel in de industrie gebruikt wordt.  
  • ICT wordt gebruikt om communicatietechnologieën te integreren met systemen. IT is gericht op het beheren van de informatie.  

Geplaatst op