CAD-integratie

 

CAD oftewel Computer-Aided Design word gebruikt door ontwerpers en engineers voor het maken van tekeningen en ontwerpen. Veel productiebedrijven maken gebruik van CAD-software om hun ideeën daadwerkelijk om te zetten naar producten.

Als ERP-leverancier van onder andere producerende bedrijven komen we vaak in aanraking met klanten die gebruik maken van een CAD-systeem. Hoewel het CAD-systeem een losstaande tool is die ook geheel op zichzelf kan werken, heeft het systeem ook raakvlakken met het ERP en kan het voordelen hebben voor onze klanten om beide systemen aan elkaar te koppelen.

CAD-systeem voor productie

Waarom?

In het CAD-systeem wordt het ontwerp gemaakt van het product dat de klant uiteindelijk wil produceren. Het aansturen van de productie van het product zal uiteindelijk via het ERP gedaan worden. Tijdens deze productie is het belangrijk dat er aan het oorspronkelijke ontwerp vanuit het CAD-systeem wordt vastgehouden. Hiervoor kan communicatie tussen beide systemen een meerwaarde hebben:

Van CAD naar ERP:

 • Communicatie van de BOM
  Vanuit het CAD volgt het ontwerp van een product. Onder dit product hangt een Bill Of Materials (BOM); de onderdelen die er nodig zijn om tot het eindproduct te komen. Wanneer het product in productie gaat, zal het materiaal om tot het eindproduct te komen ook moeten worden ingekocht.
 • Aanpassen van revisies
  Het gebeurt dikwijls dat het ontwerp van een product na een bepaalde periode wordt gewijzigd of verbeterd. Het is dan van belang dat de wijzigen hiervan ook in het ERP bijgewerkt worden, zodat de BOM in het ERP ook kloppende is en de productie op de juiste manier wordt aangestuurd.

Van ERP naar CAD:

 • Communiceren van artikelen
  In het CAD wordt een productontwerp gemaakt. Om tot dit ontwerp te komen kunnen de beschikbare onderliggende artikelen vanuit de leveranciers als basis worden gebruikt. Hiervoor kan de artikellijst vanuit het ERP naar het CAD-systeem gecommuniceerd worden.
 • Communiceren van inkoopprijzen
  Voor de onderliggende artikelen die gebruikt kunnen worden om een product te ontwerpen staat ook een kostprijs. Als onderdeel van de voorcalculatie kunnen de kosten van het ontwerp al meegenomen worden. Op basis van deze kosten kan er in de ontwerpfase al rekening worden gehouden met de te verwachten kosten.

 

 

De rol van Blisss

Blisss heeft ervaring met het koppelen van CAD systemen aan het ERP-systeem. Het is de rol van Blisss om samen met de klant de afweging te maken in de mogelijkheden van een koppelen, daarbij rekening houdend met de kosten en de baten van de koppeling. Samen met de leverancier van het CAD-systeem kan Blisss een keuze maken in de meest efficiënte uitwisseling tussen beide systemen.

Op basis het CAD-systeem in kwestie en gewenste uitwisseling van gegevens kan er gekozen worden om op de koppeling op twee verschillende manieren op te zetten:

 1. Het gebruik van een standaard connector – dit lijkt de meest voor de hand liggende optie wanneer een van de reguliere CAD-systemen wordt gebruikt en de gegevensuitwisseling tussen beide systemen binnen de standaardregels blijft.
 2. Blisss ontwikkelt zelf een koppeling – hiermee zijn we flexibeler in het aantal te koppelen CAD-systemen en de gewenste uitwisseling van gegevens. Blisss heeft de kennis en kunde in huis om hierin te voorzien, wel is een samenwerking met de leverancier van het CAD-systeem hierbij essentieel.

Vragen over CAD-integratie?